Beagle Sustainable Solutions voorziet in duurzame omgang met de omgeving.
7
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

WELKOM BIJ BEAGLE

Beagle is gespecialiseerd in het verduurzamen van de leefomgeving

Of het nu gaat om buurten, bedrijven, steden, landbouw- of natuurgebieden, André Brasser legt met Beagle sustainable solutions verrassende verbindingen, bedenkt inventieve oplossingen, enthousiasmeert, traint en coördineert om bedrijven, overheden en bewoners succesvoller te maken in een duurzamer omgang met hun omgeving. Wilt u weten wat Beagle voor uw organisatie kan betekenen? Neem CONTACT op!

André Brasser oprichter en eigenaar - founder and owner

OVER BEAGLE

Beagle Solutions helpt leefomgevingen te verbeteren

Beagle is in 2011 opgericht door André Brasser. “Met mijn bedrijf wil ik bedrijven, overheden en belangenorganisaties helpen om hun leefomgeving te verbeteren. Daarvoor hebben zij elkaar nodig. Ik help ze om elkaar te vinden, hun gezamenlijk belang te herkennen en samen te ontdekken wat het beste werkt.” Bijvoorbeeld hoe je samenwerkt om de cacaoproductie in West Afrika te verduurzamen, samen kennis opbouwt en deelt of hoe je buurtbewoners en ondernemers bij elkaar brengt om collectieve zonnestroomdaken in Haarlem te installeren.

Zo kun je mensen in de stad, in het landelijk gebied of internationaal op koers naar een duurzame leefomgeving brengen. Niet voor niets verwijst Beagle naar het gelijknamige schip dat Charles Darwin over de golven voer om vraagstukken rond het leven en de leefomgeving van zijn tijd op te lossen.

Informatie over Beagle Sustainable Solutions - Information about Beagle Sustainable Solutions

ONDERNEMEN

De circulaire economie vraagt om samenwerking tussen disciplines

De circulaire economie vraagt om moderne ondernemers die samenwerken met verschillende disciplines tegelijk. Zo creëren zij een markt voor Omega 3 gewonnen uit algen waardoor vis niet langer uit zee gevangen hoeft te worden, lossen zij maatschappelijke problemen op een bedrijfsmatige manier op wat vraagt om opleidingen die nieuwe ondernemers inspireren om daarmee aan de gang te gaan .

Circulaire economie betekent samenwerken - Circular economy means working together

Voorbeelden van ondernemerswerk door Beagle:

Alternatieve grondstoffen - Sustainable alternatives

Alternatieve grondstoffen

Door Omega-3 te winnen uit algen in plaats van uit visolie spaart dat de vangst van 38 haringen per Omega-3 pil. Samen met studenten van de Van Hall Larenstein onderzoekt Beagle hoe start up bedrijf Testa de markt voor dit visvriendelijke product kan vergroten.

Opdrachtgever Testa

Maatschappelijk ondernemen - Socially responsible entrepreneurship

Maatschappelijk ondernemen

De mede door Beagle opgerichte Stadsgarage heeft de maatschappelijke onderneming Kennemer Energie opgericht (zie ook Samenwerken) en zet samen met Britse en Belgische partners een ondersteuningspro-
gramma op dat dergelijke ondernemingen sneller succesvol maakt. Zij werken samen in het door de EU gefinancierde programma Sparks Social Enterprise SSENT.
Opdrachtgever EU Interreg.

Groen ondernemen - The Green Company

Het groene bedrijf
Hogeschool Van Hall Larenstein wil de groenste Hogeschool van Nederland zijn. Beagle ontwikkelt en vernieuwt opleidingen op het gebied van ecologie en duurzaam ondernemen. Ook is Beagle een van de ontwikkelaars van het Green Entrepeneur Center dat studenten stimuleert tot groen ondernemerschap. Studenten met de beste bedrijfsmodellen komen voor start financiering in aanmerking.
Zie ook MAGAZIJN.

SAMENWERKEN

Beagle helpt om coalities te sluiten en samenwerkingen op te zetten

Verduurzaming van de leefomgeving vereist de moeilijkste vorm van werken: samenwerken. Om landdegradatie in kwetsbare landschappen in Afrika tegen te gaan, het energieverbruik in woningen naar nul te brengen en maatschappelijke vraagstukken om te zetten in maatschappelijke ondernemingen. Beagle helpt om coalities te sluiten en samenwerkingen op te zetten.

Samenwerken voor verduurzaming van leefomgeving - Working together for sustainable habitat

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten van Beagle:

Duurzaam landbeheer Afrika - Sustainable landmanagement Africa

Landbeheer in Afrika

Beter landbeheer in Afrika is mogelijk door een slimme samenwerking tussen overheden, bedrijven, burgers en internationale organisaties. Beagle adviseert het ministerie van Economische Zaken over de rol van de Nederlandse overheid hierin. Beagle is mede-organisator van het Nairobi Forum 2014, de African Landscape Dialogue (2017) en één van de samenstellers van het African Landscape Action Plan dat daaruit voortkomt. Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken

Duurzame samenwerking - Sustainable coöperation

Haarlemse Huizenaanpak

Een nieuw huis kun je energieneutraal bouwen. Maar hoe realiseer je dat in bestaande woningen? Beagle coördineert de bijzondere samenwerking tussen ruim 30 architecten, adviseurs, installateurs en aannemers die daarvoor met steun van de VNG innovatieve aanpakken ontwikkelen onder de noemer de Haarlemse Huizenaanpak. Opdrachtgever: Stichting Huizen Aanpak

Duurzame samenwerking in de stad - Sustainable coöperation in the city

Stadsgarage

De Stadsgarage helpt burgers om hun ideeën voor een betere stad tot uitvoering te brengen. Het initiatief is opgezet vanuit werk- en ontmoetingsplaats Het Seinwezen in Haarlem. Doel: initiatiefnemers van diverse pluimage tot slimme samenwerkingen brengen. Beagle is medeoprichter. Zie ook ONDERNEMEN.

LEREN

Kennis delen is kennis vermeerderen

De transitie naar een duurzame leefomgeving komt neer op proberen, leren en stapsgewijs verbeteren. Beagle helpt organisaties om hun kennis in kaart te brengen en niet op eilandjes te ontwikkelen maar te delen en verbinden, de juiste vorm te vinden en in te bouwen bij onderwijsinstellingen

De transitie naar een duurzame leefomgeving - Transition in a sustainable habitat

Voorbeelden van leeractiviteiten van Beagle:

Duurzame landschapsaanpak - Sustainable landscape approach

Platform NL Landscape Approach

Meer dan vijftien in Nederland gevestigde internationale organisaties experimenteren met een nieuwe aanpak  waarin ze problemen rond water, klimaat of voedselzekerheid in kwetsbare gebieden in samenhang met elkaar aanpakken; De landschapsaanpak Daarbij bouwen ze voort op eeuwenlang ervaring met ruimtelijke ordening in Nederland. Beagle heeft deze organisaties verenigd in een platform NL Landscape Appraoch waarin zij hun kennis delen en tot een internationaal expertise centrum voor landscape approches kunnen uitgroeien. Opdrachtgever: Ministerie Buitenlandse Zaken (2016-2017).

Kennissessies rond landschapsbeheer - Knowledge sessions about landscape approaches

Internationale Kennissessies

Op onder meer het Global Landscape Forum 2014 in Lima en de Convention on Biological Diversity 2016 in Cancun organiseerde Beagle in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken kennissessies rond landscape approaches en met het Landscapes for People Food and Nature Initiative Platform een high level workshop over de rol van het bedrijfsleven in landscape approaches. Opdrachtgever: Ministerie EZ.
Zie ook MAGAZIJN.

Green Entrepreneur Studenten en Sudents - Beagle Sustainable Solutions

Green Entrepeneur Center

Om studenten vanuit alle studierichtingen van Van Hall Larenstein de basisvaardigheden van het ondernemerschap te leren is het Green Entrepeneur Center opgezet. Beagle is een van de ontwikkelaars van het centrum.
Zie ook ONDERNEMEN.

MAGAZIJN

Overige activiteiten van André Brasser
  • Stichting Stadsgarage: mede-oprichter en bestuurslid
  • Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier: mede-oprichter en bestuurslid
  • Stichting Huizenaanpak: afgevaardigde in bestuur namens Haarlemse Huizenaanpak
  • Het Seinwezen: lid Raad van Advies
  • Landscapes for People Food and Nature: lid business working group
  • Van Hall Larenstein: Hoofddocent (1 dag in de week)
Duurzame stads- en landschapsprojecten - Sustainable projects for cities and landscapes

Eerder uitgevoerde opdrachten:

ONDERNEMEN

Natuurlijk Kapitaal

Een groep Nederlandse bedrijven combineert economische ontwikkeling met een bewust en slim gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Zij delen hun kennis daarover in het Natural Captains programma van Platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie). Beagle helpt bij het onderbouwen van de strategie en schrijft factsheets. Opdrachtgever is VNO/NCW. (2015)

Landschapsrestauratie

Kale, gedegradeerde gebieden zijn vaak ontstaan uit vruchtbare gronden die slecht zijn beheerd en bewerkt. Is het mogelijk om de oude situatie weer te herstellen? De technieken zijn er en de voorbeelden ook, maar hoe zorg je ervoor dat je grote gebieden voor de lange termijn herstelt. Beagle is betrokken bij de organisatie Commonland die daarvoor een aanpak ontwikkelt. Onder meer met de stroomlijning van de strategie en publicatie van een position paper. Opdrachtgever: Commonland.
Zie ook Samenwerken. (2015)

Herstel tropische regenwouden

Tropisch regenwoud herstellen in combinatie met duurzame cacao- en houtproductie. Dat kan in Ghana,. Beagle ontwikkelt een nieuwe aanpak die uitgaat van samenwerking tussen bedrijven, boeren en internationale kennisinstellingen van de Universiteit Wageningen. Partner en opdrachtgever is het CDI (Centre for Development Innovation) van Wagening UR.
Zie ook Leren. (2015)

Duurzame toeristische bestemmingen

Met het Care4Destinations programma van het Wereld Natuur Fonds helpt Beagle toeristische bestemmingen bij het verbeteren van hun duurzaamheid. Onder meer door gebruik te maken van reviews die bezoekers spontaan achterlaten op sites als Trip Advisor en door de inzet van social media. Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds. (2015)

Initiatief Duurzame Landschappen

Hoe komen bedrijven, overheden en andere gebruikers tot het gezamenlijk beheer van het gebied waar ze wonen en werken? En hoe zorg je ervoor dat dit beheer duurzaam en financieel haalbaar is? Het Initiatief Duurzame Landschappen ISLA investeert in zes gebieden in Zuid Amerika, Afrika en Zuid Oost Azië om dat uit te vinden. Beagle heeft dit programma ontwikkeld, samen met The Terrace. Opdrachtgever: IDH. (2013-2014)

Van duurzame keten naar duurzame landschap

Een landbouwbedrijf of brouwerij springt zuinig om met water in droge gebieden, maar komt toch in de problemen omdat andere watergebruikers niet hetzelfde doen. De oplossing? Het maken van gezamenlijke afspraken, over waterbeheer en andere natuurlijke voorraden. Beagle bracht in kaart hoe bedrijven stapsgewijs de gebieden waar hun grondstoffen vandaan komen beter kunnen beheren en ontwikkelde een aanpak om dit proces te versnellen. Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlands Zaken (DGIS).
Zie ook Leren. (2012-2013)

Reducing Risks

Klimaat, water en problemen met lokale gemeenschappen vormen voor bedrijven aanleiding om te investeren in een beter beheer van de gebieden waaruit zij hun grondstoffen betrekken. Dit heet Integraal Landschapsbeheer. In samenwerking met Landscapes for People Food and Nature maakte Beagle de eerste internationale inventarisatie van de rol van bedrijven hierin. De resultaten zijn gepresenteerd bij het Sustainable Food Lab en het World Poverty Congres van de Wereld Bank. Opdrachtgever: Ecoagriculture Partners. (2012-2013)

LEREN

Collectieve Zonnestroomdaken

De campagne ‘16 collectieve zonnestroomdaken in 2016’ heeft uiteindelijk 20 nieuwe initiatieven voor collectieve zonnestroomdaken opgeleverd. Beagle is partner in de Stadsgarage die initiatiefnemers en eigenaren van potentiële daken in kaart, bracht hen met elkaar in contact en begeleidde hen. Zo zijn er zijn er eind 2016 vier daken operationeel. Zie ook Ondernemen.

Masterclasses duurzame stad

Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, stadsbesturen en bewoners kunnen oude problemen oplossen rond zorg, vastgoed of energie. In samenwerking met de gemeente Haarlem bracht Beagle de partijen in steeds wisselende settings bijeen. Die leidden tot wijkinitiatieven, buurtcöoperaties en nieuwe concepten voor verduurzaming van de woningvoorraad. Opdrachtgever: gemeente Haarlem. (2012-2014)

Samen voor duurzaam

Een serie workshops en symposia met studenten, docenten en bedrijven in 2012-2014 op de Groene Hogeschool Van Hall Larensteijn maakte duidelijk aan welke eisen de professional van de toekomst moet voldoen. Beagle maakte duidelijk dat er meer nodig is dan alleen vakkennis. Het managen van partnerships en het vermogen tot samenwerken met mensen uit andere disciplines zijn cruciaal. Opdrachtgever: Hogeschool Van Hall Larensteijn. (2011-2014)

Ontbossing

Waar soja staat, groeit geen bos. Is het desondanks mogelijk om grootschalige sojateelt te combineren met bosbehoud? Beagle concludeerde, samen met Jinke van Dam Consultancy, dat dit mogelijk is in Brazilië, het belangrijkste soja producerende land ter wereld. Namelijk door slimmer gebruik te maken van middelen die al in grote mate beschikbaar zijn. Opdrachtgever: Copernicus Instituut Universiteit Utrecht. (2012-2013)

Tropenbos

Iedereen wil coördineren, maar niemand wil gecoördineerd worden. Dat is één van de belangrijkste observaties uit de studie naar internationale financiering van duurzaam bosbeheer. Beagle heeft in samenwerking met Tropenbos in kaart gebracht welke internationale fora actief zijn en hoe hun activiteiten beter op elkaar afgestemd kunnen worden om effectiever te zijn. Opdrachtgever: Tropenbos International. (2011-2012)

SAMENWERKEN

De Energieke Stad

Een gemeente kan veel stadszaken overlaten aan wijkbewoners en lokale ondernemers. Mits de organisatie zich daarop instelt. Beagle heeft in 2012-2014 een driejarig experiment uitgevoerd, in samenwerking met Synergos Communicatie en de gemeente Haarlem. Het experiment heeft geleid tot ‘De Energieke Stad’. Gemeentelijke organisaties leren hoe zij een nieuwe rol kunnen nemen zodat wijkbewoners en ondernemers het initiatief krijgen. Een mooi voorbeeld van de participatiemaatschappij.

Buurman en Buurman

Beagle is mede oprichter van de Haarlemse buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier die een duurzaam buurtonderhoudsplan ontwikkelt in samenwerking met de Haarlemse Huizenaanpak (zie Ondernemen). Daarin werken buurtgenoten samen om het regulier onderhoud te benutten voor het toepassen van duurzame maatregelen met als doel om uiteindelijk een energie neutrale wijk te worden.
(Link naar Buurtcoöperatie)

Stadscampagne

Gericht op het winkelend en uitgaanspubliek in Haarlem. De campagne wijst het Haarlemse publiek op duurzame en goede producten die ertoe bijdragen om van Haarlem een klimaat-neutrale stad te maken. De campagne wordt opgezet in co-creatie met de Haarlemse ondernemers. Opdrachtgever: gemeente Haarlem. (2015)

OVERIGE

Heerlijke Haarlemse Huizenroute

Heerlijke Haarlemse Huizenroute (2013/2014): Haarlemmers die hun woningen hebben verduurzaamd stellen hun huis een middag open voor stadsgenoten om ideeën op te doen.

Changemagzine

Changemagazine: diverse artikelen. Opdrachtgever Synergoscommunicatie (2011-2013).

Duurzame maatschappelijke stages

Duurzame maatschappelijke stages energiescan middelbare scholieren bij Haarlemse winkels en bedrijven. Opdrachtgever gemeente Haarlem (2011-2012).

Van Waddeninspraak tot Waddensamenspraak

Van Waddeninspraak tot Waddensamenspraak afscheidsboekje Margreeth de Boer. Opdrachtgever Waddenfonds (2012).

Value chain analysis and management

Value chain analysis and management. Onderdeel post HBO opleiding International Sustainable Development Hogeschool Leiden. Opdrachtgever Hogeschool Leiden (2012).

Klimaatwijzer Factsheets deltaprogramma

Klimaatwijzer Factsheets deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering. Opdrachtgever Ministerie Infrastructuur en Milieu. (2012)

Masterclass REDD

Masterclass REDD onderdeel Leaders for Nature programma. Opdrachtgever IUCN (2011).

Certified Conservation Area

Green Development Initiative , kwaliteitsstandaard voor biodiversiteitsbeheer van gebieden. Opdrachtgever Earthmind (2011).

Smart land use Argentinië

Smart land use Argentinië duurzame thee productie in combinatie met natuurbeschermingsgebieden, Misiones Argentinië, opdrachtgever Solidarid, Hult University (2011).

CONTACT

Beagle sustainable solutions werkt vanuit het Seinwezen in Haarlem. Dat heeft een rijke geschiedenis en ligt in het centrum van de stad, vlak langs het spoor. Kinderhuissingel 1H, 2013 AS Haarlem

Van harte welkom! Neem contact op via andre@beaglesolutions.nl of bel 06 21 548 664